Chương trình đào tạo


Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế đang triển khai tại Viện Đào tạo Quốc tế:

 

1. Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Greenwich (UK).

 

Đây là chương trình LKĐT đại học hệ chính quy (full time) 4 năm, theo Quyết định phê duyệt số 2361/QĐ-BGDDT ngày 08/7/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), tên tiếng Anh là Dual Degree Programme, viết tắt là DDP.

 

Khi tốt nghiệp, sinh viên đạt trình độ tiếng Anh từ 6.0 IELTS trở lên; được cấp 2 Bằng Cử nhân (1 của Học viện Tài chính và 1 của Trường Đại học Greenwich); được Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) cấp chứng chỉ miễn thi 9 môn (F1-F9) trong khuôn khổ thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán của ACCA.

 

2. Chương trình Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư (MSc in Finance and Investment) liên kết với Đại học Greenwich đào tạo thạc sỹ chuyên ngành tài chính, đầu tư, chứng khoán.

 

Chương trình học trong một năm, 180 tín chỉ QCF (UK). Bằng tốt nghiệp do ĐH Greenwich (Anh quốc) cấp và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng – BGD&ĐT ra văn bản công nhận văn bằng.

 

3. Chương trình đào tạo tiếng Anh (English Programme) thiết kế riêng cho các sinh viên và học viên của các chương trình liên kết đào tạo tại Viện ĐTQT nhằm giúp người học hoàn thành yêu cầu tiếng Anh, đủ trình độ và tự tin bước vào học chuyên ngành.

 

4. Các chương trình “cầu nối hướng nghiệp” đào tạo thực hành nghề kế toán, quản trị tài chính, kỹ năng phỏng vấn khi tham gia tuyển dụng tại các doanh nghiệp, ngân hàng, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thực hành chuyên môn…

 

Các chương trình trên được thiết kế phù hợp với nguyện vọng của sinh viên, đạt hiệu quả trên cả 3 mặt: chi phí cơ hội, chi phí tài chính và thời gian đào tạo nên rất hấp dẫn và có danh tiếng cao. Viện ĐTQT cam kết chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế cho mọi học viên tham gia học tập tại Viện.


/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png