Giới thiệu chung


Giới thiệu chung về Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính

 

Viện Đào tạo Quốc tế (Institute of International Financial Education - IIFE) được thành lập theo quyết định số 3207/QĐ-BTC ngày 07/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Việc cho ra đời Viện ĐTQT được coi là một bước đi mang tính chiến lược trong tiến trình hội nhập quốc tế của Học viện Tài chính (HVTC). Sứ mạng của Viện ĐTQT là góp phần cùng với Học viện Tài chính “đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về tài chính, kế toán cho nền kinh tế”. Nhiệm vụ chủ yếu của Viện ĐTQT là "xây dựng và phát triển các chương trình liên danh, liên kết đào tạo quốc tế, trao đổi nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài".

 

Viện ĐTQT là một đơn vị sự nghiệp của HVTC hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại KBNN và các ngân hàng theo quy định.

 

Viện ĐTQT kế thừa thế mạnh của nền tảng hơn 50 năm (1963-2017) đào tạo và NCKH của HVTC - một trường đại học nổi tiếng, nằm trong top 10 trường đại học công lập của cả nước. Tháng 2/2017, HVTC xếp thứ 2 trong top đầu quốc gia các Trường Đại học được công nhận đạt chuẩn chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Trong lịch sử gần nửa thế kỉ đào tạo của mình, HVTC đã cung cấp một đội ngũ lao động chuyên nghiệp, có trình độ cao cho tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh tế với hơn 200 tiến sĩ, 1.500 thạc sĩ, 70.000 cử nhân các ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh. Nhiều người trong số họ nắm giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước, tại các Bộ, ngành, các Viện, Học viện, các trường Đại học trong hầu khắp các tổ chức kinh tế- xã hội của đất nước.

 

Dựa trên nền tảng các giá trị văn hóa, bề dày kinh nghiệm, uy tín và thế mạnh của HVTC, Viện ĐTQT đã, đang và luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối hợp tác, liên danh, liên kết đào tạo quốc tế với các trường Đại học, các Viện, Học viện và các tổ chức quốc tế, góp phần tích cực thực hiện chiến lược chủ động hội nhập, vươn ra thế giới của HVTC.

 

 

PGS.,TS. Bùi Đường Nghiêu
Viện trưởng


/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png