Tiêu điểm giáo dục

  Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư Msc Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: - 02 ảnh 4x6 (ghi đầy đủ họ, tên, ngành học vào phía sau ảnh) - Đơn xin nhập học (theo mẫu) - Bằng Tốt nghiệp đại học (trình bản gốc để ...
  PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 2 BĂNG ĐẠI HỌC Tải tại đây /view/admin/Themes/kcfinder/upload/files/DKXT%20DDP%202018.pdf Viện Đào tạo quốc tế ...
  Cách tính điểm xét tuyển thẳng học sinh giỏi Xét tuyển thẳng học sinh giỏi đồng thời xét kết quả học tập 3 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12. ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + ĐƯT (nếu có) Điểm môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB ...
  Nguyên tắc, thứ tự ưu tiên trong xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT Theo Đề án tuyển sinh 2018 Chương trình LKDDT cấp 2 Bằng Đại học theo Quyết định số 389/QĐ-HVTC ngày 12/4/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính, nguyên tắc và thứ tự ưu tiên trong xét tuyển thẳng ...
  Học viện Tài chính (Viện Đào tạo quốc tế) nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi vào Chương trình 2 Bằng Đại học năm 2018 từ ngày 30/5/2018 Hồ sơ đăng ký XTTHSG dựa vào kết quả học tập THPT bao gồm: Phiếu đăng ký ...
  Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: tối đa 100 chỉ tiêu Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển thẳng: Nhận hồ sơ xét tuyển thẳng học sinh giỏi (XTTHSG) vào Chương trình 2 bằng Đại học DDP theo 2 đợt: Đợt 1: Nhận hồ sơ xét tuyển thẳng học sinh giỏi (XTTHSG): từ ngày 30/5 - 19/7/2018 Công bố kết quả tr&ua ...
  Viện Đào tạo quốc tế - Học viện Tài chính tuyển sinh Chương trình LKĐT cấp 2 Bằng Đại học chính quy  (theo Quyết định số 2361/QĐ-BGD&ĐT, ngày 08/7/2016, của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). Chỉ tiêu tuyển sinh: 120 chỉ tiêu  Đối tượng tuyển sinh Tất cả học sinh tốt nghiệp TH ...
  
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png