English Tips

  Dùng động từ khuyết thiếu "should", đưa ra câu hỏi hay đặt bản thân mình vào vị trí người đối diện là những cách khuyên nhủ hiệu quả, lịch sự trong tiếng Anh. 10 câu hay để khen ngợi trong tiếng Anh  /  7 cách nói khác nhau của 'walk' ...
  "Excuse" là từ phổ biến khi một người muốn nói ý tha thứ hay xóa tội cho ai đó, nhưng đây chưa phải là cách duy nhất. 9 từ đồng nghĩa với 'ăn' trong tiếng Anh  /  Phân biệt từ đồng nghĩa trong tiếng Anh Bảng từ vựng dưới đ&aci ...
  Cả hai cách dùng đều thừa từ trong tiếng Anh, nhưng "the reason why" có thể được chấp nhận trong khi cụm còn lại thì sai. Nhiều soạn giả và tác giả khó tính xem việc dùng the reason why hay the reason is because như một "tội ác" trong ...
  Hai tính từ cùng bắt nguồn từ danh từ "class" này có ý nghĩa, cách dùng khác nhau. Phân biệt 'can', 'could' và 'may'  /  7 cách nói khác nhau của 'walk' ...
  Một trong những khó khăn của người học tiếng Anh là phải ghi nhớ cách viết riêng của mỗi từ chứ không có quy tắc đánh vần, ghép âm cụ thể. Phân biệt 'need', 'have to' và 'must'  /  Những trạng từ được dùng nhiều trong tiếng Anh ...
  Các cây viết kinh điển nước Anh, Mỹ hay Ireland cũng nhiều lần phá vỡ quy tắc ngữ pháp trong tác phẩm của mình. Bài kiểm tra ngữ pháp của học sinh tiểu học Anh  /  10 câu hay để khen ngợi trong tiếng Anh Quy tắc ngữ pháp cứng nhắc có thể trở th&agr ...
  Khi chào một người bạn cũ hay một vị khách quan trọng, bạn nên có những cách ứng xử phù hợp khác nhau.   Với mỗi trường hợp, bạn nên nói "Xin chào" theo cách khác nhau, cụ thể: Formal - trang trọng - Hello + tên&n ...
  
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png