Các môn học

  Môn học Financial Markets & Risk cung cấp cho học viên một khuôn khổ lý thuyết để nhận thức và đánh giá vai trò, chức năng và hoạt động của các tổ chức tài chính và thị trường tài chính trong việc cung cấp dịch vụ quản lý tài chính và rủi ...
  Môn học Research Methods (Phương pháp nghiên cứu khoa học) giới thiệu phương pháp luận nghiên cứu khoa học, hình thành đề tài nghiên cứu, cách thức sử dụng các công cụ, các kĩ thuật và các quy trình cơ bản nhất phục vụ việc triển khai nghiên cứu và h ...
  Môn học Financial Analysis and Valuation nhấn mạnh vai trò của nhà phân tích, giúp học viên hiểu được mối quan hệ giữa phân tích giá trị và tài chính, nắm vững được quá trình phân tích căn bản và quá trình viết b&aac ...
  Môn học giới thiệu các kỹ thuật hiện hành trong việc quyết định phân bổ tài sản tối ưu, dù đó là danh mục đầu tư trái phiếu, cổ phiếu trong nước hay quốc tế hoặc bất kỳ sự kết hợp giữa tài sản cơ sở và thiệt hại phải gánh chịu về tiền tệ.   Môn học cũng cung cấp cho học viên có ...
  Môn học Financial Management sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức lý thuyết và thực tiễn trong thế giới tài chính, giúp học viên tăng tường hiểu biết về:   Các lý thuyết về tài chính và đầu tư tài chính.   Vai tr&ograv ...
  Môn học Foundations of Scholarship nhằm:   Phát triển các năng lực học thuật cho học viên   Tăng cường năng lực và khả năng nghiên cứu, học tập bậc thạc sỹ cho học viên   Trang bị cho học viên các phương pháp học tập tốt nhất để học viên hoàn thành kh ...
   
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png