Các môn học

  Financial Econometrics - FE (15 credits)  Môn học này bao gồm quá trình nâng cao kỹ năng nghiên cứu định tính (đặc biệt là kinh tế lượng) của người học. Môn học này giới thiệu về các công cụ thống kê thường được sử dụng trong lĩnh vực tài chính. Môn học bắt đầu b ...
  Research Project - 30 credits Luận văn cuối khóa là bản báo cáo quy mô nhất, khoảng 9.000 từ, 30 tín chỉ, bao gồm sự vận dụng và kết hợp những công cụ phân tích đã được học, lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp, đưa ra quan điểm cá nhân và những ...
  Nhằm tạo thêm giá trị gia tăng và trau dồi kỹ năng đầu tư tài chính cho học viên các lớp MSc, Viện ĐTQT đã mời chuyên gia Alexander Schmid– nhà đầu tư độc lập trên thị trường tài chính Việt Nam đến giảng, chia sẻ những kỹ năng cần thiết nhằm bổ trợ kiến thức thực& ...
  Financial Markets and Products - 30 credits Môn học cung cấp một phân tích sâu hơn về các sản phẩm tín dụng và cổ phiếu phái sinh chủ yếu là các Khoản hoán đổi nợ xấu, chỉ số và các lựa chọn; hoán đổi cổ tức, Giao dịch tương quan vốn cổ phần cổ phiếu, Tín dụng chứng k ...
  Research Methods - 15 credits  Môn học bao gồm hàng loạt các bài giảng và hướng dẫn hàng tuần được thiết kế để giới thiệu cho sinh viên những công cụ cơ bản, kỹ thuật và quy trình cần thiết để hoàn thành môn học nghiên cứu độc lập FINA 1124 (Research Project). Sinh viê ...
  Financial Analysis and Valuation - 15 credits Môn học này áp dụng các kỹ thuật từ tài chính và thông tin từ các báo cáo tài chính để bước đầu phân tích và sau đó đánh giá các công ty niêm yết. C&a ...
  Investment Management - 30 credits  Môn học giới thiệu về các kỹ thuật mới nhất sẵn có để đưa ra các quyết định phân bổ tài sản tối ưu, cho dù là danh mục đầu tư trái phiếu quốc tế hay trong nước, danh mục vốn cổ phần trong nước hoặc toàn cầu, hoặc bất kỳ việc kết hợp tài sản cơ bản và tiếp cận tiền ...
  
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png