Chương trình Đào tạo và thực hành trước tuyển dụng vào ngân hàng

  Lịch học Key Banker khóa 3 ...
  THÔNG TIN CHUNG VỀ “CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ THỰC HÀNH TRƯỚC TUYỂN DỤNG”   Mục tiêu chương trình Trang bị toàn diện thái độ, kiến thức, kỹ năng, ứng dụng để có thể làm việc trong Ngân hàng; Tự tin chinh phục nhà tuyển dụng với những b&i ...
   
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png