Chương trình đào tạo

  ACADEMY OF FINANCE UNIVERSITY OF GREENWICH INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE EDUCATION     DUAL DEGREE PROGRAMME CQ.DDP 1 (2016-2020) Jointed Programme between the Academy of Finance (Institute of International Finance Education) with the University of Greenwich (UK) in ...
  Khung chương trình LKĐT cấp hai (02) Bằng Đại học chính quy của Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) và Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), hệ chính quy tập trung (full time) 4 năm như sau:   Năm thứ nhất –First Academic Year 1. National Defense Education (Giáo dục quốc phò ...
  Là chương trình liên kết ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT ở Việt Nam, khi tốt nghiệp, sinh viên được nhận HAI bằng đại học. Sự khác biệt của Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (DDP - Dual Degree Program) so với với các chương trình đào tạo hiện đã và đang ...
  Mục tiêu   Chương trình được xây dựng và triển khai nhằm:   - Góp phần thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về tài chính kế toán cho nền kinh tế thông qua liên kết đào tạo với một trường đại học danh tiếng của Vương quốc Anh. - Mở ra cơ hội được tiếp ...
   
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png