Giới thiệu

  Từ tháng 7/2014, Viện Đào tạo Quốc tế là đối tác chính thức của Hội đồng Anh tại Việt Nam.   Viện Đào tạo Quốc tế phối hợp với các giảng viên ưu tú của trường Đại học Hà Nội (Đại học Ngoại ngữ trước đây) để tổ chức các khóa học tiếng Anh cho sinh viên dự bị các chương trình li&ec ...
   
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png