Giới thiệu

  Bộ GD&ĐT vừa cho phép Học viện Tài chính liên kết với Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) tuyển sinh Chương trình đào tạo đại học cấp hai (2) Bằng Cử nhân, hệ chính quy (full time) 4 năm, học tại Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính (Quyết định phê duyệt số 2361/QĐ-BGDDT ngày 08/7/2016 c ...
  Được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép theo Quyết định số 2361/QĐ-BGDĐT cấp ngày 08/7/2016, Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) tuyển sinh chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng tốt nghiệp (Dual Degree Program - DDP). Đây là sản phẩm đào tạo chính quy, đẳng cấp quốc tế, đặc biệ ...
  Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) tuyển sinh chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng Cử nhân. Đây là sản phẩm đào tạo chính quy, đẳng cấp quốc tế, đặc biệt độc đáo, mang đậm tính hội nhập giữa Học viện Tài chính với trường Đại học Greenwich - Anh quốc bởi sinh viên cũng học 4 năm nhưng đ ...
  Một chương trình đào tạo chính quy, đẳng cấp quốc tế, đặc biệt độc đáo, mang đậm tính hội nhập quốc tế là sản phẩm của Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) liên kết với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) đào tạo lục lượng lao động chất lượng cao cho nền kinh tế.   Học viện Tài chính (Viện Đ& ...
   
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png