Học phí - Học bổng

  Viện Đào tạo Quốc tế luôn mở rộng cánh cửa chào đón các học viên và tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên có cơ hội được học tập, rèn luyện trong môi trường đào tạo chất lượng đẳng cấp quốc tế. Năm học 2017 - 2018, Viện sẽ dành những suất quà tặng ưu đãi cho các họ ...
  Học phí chia 3 kỳ nộp, mỗi kỳ 65 triệu đồng, tổng cộng 195 triệu đồng toàn khóa (chưa bao gồm học phí học tiếng Anh tăng cường).   Viện sẽ dành những quà tặng đặc biệt dành cho những học viên đăng kí sớm nhất.  ...
   
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png