Hỏi đáp - Liên hệ

  Viện Đào tạo Quốc tế   Số 6&8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Tầng 3)   Tel: 04.3933.6356   Hotline: 0904.936.636   Directline:0945.039.986   Email: InfoF@iife.edu.vn | Website: www.iife.edu.vn ...
   1. Điều kiện học tập tại Viện Đào tạo Quốc tế Câu 1:Tham gia chương trình học Cử nhân Thương mại BCom tại Viện ĐTQT có được hổ trợ gì không? (IIFE) - Sinh viên theo học tại Viện ĐTQT – Học viện Tài chính sẽ được hưởng các tiện ích học tập sau: - Được học giáo trình ...
   
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png