IELTS

  Ngày 05/1/2015, Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính (IIFE) đã tổ chức Lễ Ký kết hợp đồng đào tạo với Trung tâm Giáo dục AV Knowledge (AVK). Đây là hợp đồng đầu tiên của Viện Đào tạo quốc tế được ký kết trong năm 2016.     Mục đích của khóa đ&agrav ...
  Viện Đào tạo quốc tế - đối tác chính thức tổ chức học và thi IELTS của hội đồng Anh tại Việt Nam cung cấp và hỗ trợ các bạn sinh viên nhiều video clip tips để giúp các bạn tự hoàn thiện khả năng nghe nói tiếng Anh của mình, phục vụ cho quá trình học tập, giao tiếp và l&agrav ...
  Giai đoạn này tập trung luyện học, luyện thi IELTS đồng thời cung cấp cho sinh viên các kỹ năng căn bản khi sử dụng tiếng Anh cho nhu cầu học tập nghiên cứu ở bậc đại học.   Giai đoạn này bao gồm 3 cấp độ:   E4: IELTS 1   E5: IELTS 2   E6: IELTS 3   Chương trình tập trung đ&a ...
  Grade No. Books   E4 1 Focus on Academic Skills for IELTS 2 Collins Speaking for ...
  Mức độ tiến bộ được đánh giá theo điểm trung bình chung của điểm Ongoing (25%), điểm kiểm tra giữa kỳ (35%), điểm thi cuối kỳ (Final test, 40%).   Để hoàn thành khóa học, sinh viên phải đạt được mức tối thiểu 60% và không có điểm kỹ năng nào dưới 50%.   Tự tin thuyết trình, ...
   
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png