Khung chương trình

  Các sinh viên hoàn thành từ 8 đến 11 môn học tại Viện Đào tạo Quốc tế (IIFE) và đủ các điều kiện tiếng Anh, tài chính, sức khỏe thì sẽ được cấp VISA sang học những năm cuối và nhận bằng Cử nhân BCOM tại New Zealand. Cụ thể, sinh viên phải hội tụ đủ các điều kiện sau: &n ...
  Giai đoạn đầu, học tại Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế), số 6, Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.   Giai đoạn sau, học tại Victoria University of Wellington, New Zealand.   Năm học của Victoria University of Wellington bắt đầu vào tháng 2 hàng năm và được t ...
  Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ ECON 130 Economic Principles and Issues 15 (Nguyên lý và các vấn đề ...
  Chương trình đào tạo chính quy do Victoria University of Wellington cung cấp bản gốc và trực tiếp kiểm soát chất lượng giảng dạy.   Tại Hà Nội, chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo tập trung, học chính khoá các ngày trong tuần. Học viện Tài ch&i ...
  Tất cả các môn học của chương trình BCOM tại Học viện Tài chính sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh. Tất cả các kiểm tra, bài tập, bài thi đều được thực hiện bằng tiếng Anh.   Tiêu chuẩn đánh giá các môn học của chương trình BCOM thực hiện theo tiêu chuẩn đánh ...
  Các cử nhân BCOM tương lai không những có trình độ chuyên môn chất lượng cao mà trình độ tiếng Anh của họ là rất cao so với trình độ chung của sinh viên Việt Nam.   Khi nhập học, sinh viên cần hội tụ đủ các tiêu chuẩn xét tuyển và đạt trì ...
   
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png