Khung chương trình

    Khung thời gian toàn khóa MSc8 Viện Đào tạo quốc tế ...
  Khung thời gian toàn khóa MSc6       Download Framework for MSc6 (General Schedule) để xem chi tiết ...
  Chương trình đào tạo do Trường đại học Greenwich (UK) cung cấp và đảm bảo chất lượng đúng như chương trình gốc đang được Trường đại học Greenwich (UK) giảng dạy tại United Kingdom và các nước khác.   Chương trình bao gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 bao gồm việc giảng dạy các môn học của chương tr&igra ...
  Việc đánh giá, cho điểm, xếp hạng kết quả học tập của học viên dựa trên năng lực cá nhân của các học viên (trừ khi giảng viên có yêu cầu làm nhóm) và được thực hiện theo thang điểm 100 với các mức như sau:     ...
   
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png