Sinh viên cần biết

  Quyết định ban hành quy chế thi và kiểm tra tại Viện Đào tạo Quốc tế     Hà Nội, ngày ….. tháng 1  năm 2015   QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành quy chế thi và kiểm tra tại Viện Đào tạo Quốc tế --------------------------------- ...
  Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2015    THÔNG BÁO    V/v: Lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2016   Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2016 như sau:   1. Tết Dư ...
   
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png