Sinh viên DDP cần biết

  First Semester – Học kỳ I Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ngày thi Lịch học ...
  Học kỳ I bắt đầu từ thứ Hai 27/8/2018, kết thúc muộn nhất vào Chủ nhật 20/01/2019. Nghỉ Lễ Quốc khánh từ 02/9 đến hết 03/9/2018. Khóa 1 và Khóa 3: Nghỉ ôn thi từ 24/12/2018 đến hết 06/01/2019. Thi kết thúc học kỳ I từ 07/01 đến 14/01/2019. Tuần thi lại từ 21/01 đến 27/01/2019 ...
  Khóa 1: kết thúc thi học kỳ II vào 04/7/2018, nghỉ hè đến 26/8/2018 (ngoại trừ các trường hợp học tiếng Anh, học lại, học cải thiện…   Khóa 2: kết thúc thi học kỳ II vào 11/7/2018, nghỉ hè đến 26/8/2019 (ngoại trừ các trường hợp học tiếng Anh, học lại, học cải thiện… ...
  
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png