Tuyển sinh - Đào tạo

  Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Kế toán Quốc tế liên kết với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) và đại học Oxford Brookes (UK) như sau:   Tên chương trình: Kế toán quốc tế ACCA.   Ngành học: Kế to ...
  Để đủ điều kiện theo học chương trình Kế toán quốc tế ACCA, trình độ tiếng Anh cần đạt chuẩn IELTS 5.0 trở lên hoặc các đánh giá tương đương khác. Để được cấp bằng BSc in Applied Accounting của trường Đại học Oxford Brookes, sinh viên phải đủ trình độ 6.5 IELTS quốc tế.   Tuy nhiên, các trường hợp ch ...
  Hồ sơ xét tuyển bao gồm: Đơn đăng ký theo học chương trình Kế toán quốc tế ACCA (Viện ĐTQT cung cấp trực tiếp hoặc download tại đây)   Bằng tốt nghiệp THPT (trình bản gốc, nộp bản sao công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản chính) nếu chưa nhận bằng tốt nghiệp.   Học bạ THPT, bảng điểm v&agr ...
  Chương trình đào tạo do ACCA và Oxford Brookes University cung cấp bản chính gốc, trực tiếp chấm thi, kiểm soát chất lượng và cập nhật hàng năm về kiến thức thực tiễn, bài tập thực hành, cách thức học tập và luyện thi…   Chương trình được các cơ quan kiểm định chất ...
  Học viện Tài chính (Viện ĐTQT) tổ chức giảng dạy phù hợp với tiến trình nhận thức của sinh viên Việt Nam, nhằm bảo đảm cho các sinh viên:   Tiếp thu đầy đủ và sâu sắc hệ thống kiến thức chuẩn mực   Thực hành kỹ năng nghề tốt nhất   Sẵn sàng vượt qua mọi kỳ th ...
  Giáo trình, chương trình giảng dạy do ACCA phát hành, được cập nhật hàng năm.   Sinh viên được truy cập kho tài liệu và sử dụng thư viện của Học viện Tài chính, Viện Đào tạo Quốc tế.   Học viện Tài chính (Viện ĐTQT) sử dụng giáo trình ACC ...
  Giảng viên giảng dạy cho chương trình bao gồm các giảng viên trong nước và giảng viên nước ngoài. Các giảng viên trong nước và nước ngoài được bố trí xen kẽ phù hợp với trình tự phát triển của chương trình và khả năng tiếp thu hiệu quả của sinh viên. ...
  
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png