Tuyển sinh

  Với triết lý “Chỉ dạy cái cần học, chỉ học cái cần làm”, chương trình Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư (MSc) của Học viện Tài chính liên kết với trường Đại học Greenwich (UK) luôn là lựa chọn đúng đắn nhất hiện nay đối với các học viên đã xác định rõ ...
  Chương trình đào tạo Thạc sỹ Khoa học Tài chính và Đầu tư (Master of Science in Finance & Investment - MSc), chương trình liên kết duy nhất ở Việt Nam đào tạo chuyên ngành sâu về tài chính và đầu tư tài chính ở bậc sau đại học. Được khởi động từ ...
  THÔNG BÁO TUYỂN SINH   Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư khóa 6, liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính với Đại học Greenwich, Vương quốc Anh   *****   Học viện tài chính thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Th ...
  Vòng 1: Xét duyệt hồ sơ. Vòng 2: Kiểm tra Tiếng Anh đầu vào.   Kết quả tuyển sinh sẽ được thông báo trực tiếp đến các học viên   ...
  Đối tượng tuyển sinh Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư là các sinh viên đã tốt nghiệp đại học (không giới hạn yêu cầu kinh nghiệm công tác), cán bộ công chức các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nhân, cán bộ chủ chốt của các doanh nghiệp, các t ...
  Tiêu chuẩn tuyển sinh Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư bao gồm   Đã tốt nghiệp đại học nhóm ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thương mại, kinh doanh, kế toán, kiểm toán…   Trường hợp tốt nghiệp đại học các ngành đào tạ ...
  Thời gian đào tạo là 1 năm (12 tháng). Học ngoài giờ hành chính. Địa điểm đào tạo tại Học viện Tài chính (Viện ĐTQT), số 6, Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Trụ sở Bộ Tài chính cũ).   ...
  
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png