Tuyển sinh

  Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức tuyển sinh liên tục và rộng rãi nhằm đáp ứng mọi đối tượng có nhu cầu phù hợp.   Các thí sinh chưa đủ chuẩn tiếng Anh được tham dự các lớp dự bị tại Viện Đào tạo Quốc tế.   Dựa theo kết quả kiểm tra đầu vào, sinh viên sẽ được bố trí lớp học ph&ugrav ...
   
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png