Tuyển sinh

  Hệ đào tạo chính quy DDP mỗi bên cấp một bằng đại học là hệ đào tạo quốc tế, chính quy, tập trung, 4 năm của Học viện Tài chính hợp tác với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh). Khi tốt nghiệp, sinh viên DDP được Học viện Tài chính cấp bằng Cử nhân ngành Tài chín ...
    THÔNG BÁO TUYỂN SINH Chương trình Liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân (Dual Degree Programme – DDP), Khóa 4, Liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Greenwich, Vương quốc Anh --------------------------------- ...
  Lịch trình tuyển sinh Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân giữa HVTC và Trường Đại học Greenwich (UK) năm 2019 cụ thể như bảng sau: Ngày, tháng Nội dung Tháng 6/2019 Chương ...
  Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển vào chương trình DDP  Các giấy tờ nộp kèm theo gồm: Bản sao hợp pháp (hoặc Bản photo công chứng) học bạ THPT. Bản sao hợp pháp (hoặc Bản photo công chứng) các giấy tờ ưu tiên, chứng nhận đoạ ...
  Chương trình đào tạo chính quy tập trung 4 năm cấp 2 bằng đại học (Dual Degree Programme, thường gọi tắt là chương trình DDP) là chương trình đào tạo chính quy do Học viện Tài chính và Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) liên kết đào tạo theo hình thức MỖI BÊ ...
  Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển thẳng: Thời hạn xét tuyển: Ngày 04/6/2018: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng Ngày 15/7/2018: Công bố kết quả trúng tuyển diện xét tuyển thẳng đợt 1 Ngày 21/7/2018: Hạn cuối xác nhận nhập học và công bố kết quả trúng tuyển diện xé ...
  Viện Đào tạo quốc tế - Học viện Tài chính tuyển sinh Chương trình LKĐT cấp 2 Bằng Đại học chính quy  (theo Quyết định số 2361/QĐ-BGD&ĐT, ngày 08/7/2016, của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). Chỉ tiêu tuyển sinh: 120 chỉ tiêu  Đối tượng tuyển sinh Tất cả học sinh tốt nghiệp THPT trên phạm vi cả nước, đủ sứ ...
  
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png