English Program

Cách chuyển đổi các loại từ trong tiếng Anh

Bạn 'johantran' (thàn viên mới trên diễn đàn TiengAnh.com.vn) có thắc mắc với quy tắc chuyển đồi các loại hình thái từ trong tiếng Anh: "Xin chỉ cho mình quy tắc để chuyển đổi giữa các loại từ nhé. Mình xin cảm ơn. "


Bạn 'ptl0784' (thành viên diễn đàn TiengAnh.com.vn) đã giúp giải đáp thắc mắc của bạn 'johantran' như sau:

* Cách chuyển sang tính từ từ danh từ:

1. N+ ous:

courage-> courageous

industry->industrious: chăm chỉ

grace-> gracious: tử tế

study- studious: chăm chỉ

2. N+ ly:

* Danh từ chỉ ngày tháng

day- dayly

week- weekly: hàng tuần

month- monthly: hàng tháng

year- yearly: hàng năm

* Danh từ chỉ thời tiết

rain- rainy

sun- sunny :

storm- stormmy

cloud- cloudy

* Danh từ chỉ thành viên gia đình

man- manly: vẻ đàn ông

girl- girly

mother- motherly: như mẹ

father- fatherly

home- homely: giản gị, mộc mạc

3. N+ ful:

careful

beautiful

hopeful

thankful

wonderful

4. N+ less:

homeless: vô gia cư

hopeless: thất vọng

jobless: thất nghiệp

5. N+ al: những danh từ tận cùng "tion", "ture" , "ic", "ment"

national: thuộc về quốc gia

professional

musical: thuộc về âm nhạc

coastal

natural: thuộc về tự nhiên

economical: có lợi về kinh tế

govermental: thuộc về chính phủ

6. N+ like:

childlike: như trẻ con

starlike: như ngôi sao

7. N+ ic:

economic: thuộc về kinh tế

8. N+ en: làm bằng chất liệu gì

wooden: làm bằng gỗ

golden: làm bằng vàng

9. danh từ có đuôi là ce -> chuyển thành "t":

patience: patient: kiên nhẫn

difference-> different: khác biệt

importance-> important: quan trọng

10. N+ ern:

Northern: về phía bắc

southern

eastern

iife.edu.vn - Theo Tienganh.com.vn