Câu chuyện giáo dục
Thứ ba,13/9/2011 11:52

Bảng tham khảo đối chiếu trình độ tiếng Anh theo các chuẩn quốc tế


Trình độ

TOEIC

TOEFL

IELTS

Kết quả đạt được

Học sinh tốt nghiệp THPT trình độ tiếng Anh tương đương Elementary 2

376-450

401-430

3.5-4.0

Nói chuyện về kỳ nghỉ và các hoạt động xã hội; Trình bày quan điểm của mình về những vấn đề liên quan đến công việc; Viết bản ghi nhớ và trình bày lên cấp trên; Viết một bức thư yêu cầu được cung cấp các thông tin về khách sạn; Đọc và hiểu được những bài báo đơn giản; Nghe và hiểu được những nội dung nói đơn giản người bản ngữ; Làm cho người khác hiểu được mình khi nói về những chủ để đơn giản.

Pre-

Intermediate 1

451-500

431-450

4.0-4.5

Nói về thời tiết, phong cách sống, kinh nghiệm; Miêu tả công việc; Nói về lịch sử công ty; Viết những báo cáo và bản ghi nhớ đơn giản; Tổng kết nội dung của cuộc họp; Hỏi và đưa ra chỉ dẫn; Giao tiếp và tham gia các cuộc họp; Nghe và hiểu được các nội dung đơn giản trên radio.

Pre-

Intermediate 2

501-575

451-475

4.5-5.0

Thảo luận với người bản ngữ về phong cách và kinh nghiệm sống; Bàn bạc về các sự kiện quốc tế với người nước ngoài; Viết các báo cáo đơn giản; Viết bài luận đơn giản về các vấn đề xã hội; Làm việc cho công ty nước ngoài với vị trí công việc đơn giản.

Intermediate 1

576-650

476-500

5.0-5.5

Nói về các chủ đề khái quát và cụ thể liên quan đến công việc; Đọc và tóm tắt được nội dung các bài báo và tạp chí; Hiểu được những tài liệu chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực làm việc có sử dụng từ điển; Hiểu được những yêu cầu của khách hàng qua điện thoại về các sản phẩm và dịch vụ.

Intermediate 2

651-700

501-525

5.5-6.0

Thực hiện bài phát biểu bằng tiếng Anh; Tham gia hội thảo quốc tế sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp; Hiểu được người bản ngữ nói về sản phẩm và dịch vụ của họ; Nhận biết được những mâu thuẫn và khác biệt về các quan điểm trong các bài báo nêu ra ý kiến; Giải quyết thắc mắc của khách hàng; Viết các báo cáo thương mại.

Upper –

Intermediate 1

701-750

526-550

6.0-6.5

Thực hiện bài thuyết trình bằng tiếng Anh; Tham gia và chủ trì cuộc họp; Giới thiệu và bán các sản phẩm và dịch vụ một cách tự tin; Tham gia khoá đào tạo ngắn hạn bằng tiếng Anh; giáo tiếp thành công qua điện thoại; đàm phán với đối tác quốc tế; Hiểu được nội dung hợp đồng bằng tiếng Anh; Chuẩn bị đề xuất và báo cáo chuyên ngành.