English Tips
Thứ năm,22/8/2013 10:50

Cấu trúc tiếng Anh dùng trong phỏng vấn xin việc

Một trong những kỹ năng rất cần thiết khi phỏng vấn đó là sử dụng tiếng Anh thành thạo. Multi-language chia sẻ một số cấu trúc tiếng Anh thường gặp giúp các bạn thành công khi phỏng vấn xin việc:


1. "Could you introduce yourself?" “Hãy cho tôi biết một chút về bản thân bạn."

Bạn nên trả lời bạn tốt nghiệp trường nào? chuyên ngành gì?

"I attended Hanoi Banking Academy where I majored in Financial banking. My hobbies include basketball, reading novels, and hiking."
"Tôi học tại Học viên Ngân hàng với chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Sở thích của tôi gồm bóng rổ, đọc tiểu thuyết, và đi bộ đường dài."

phong van tieng anh

2. "What are your weakness?" "Điểm yếu của bạn là gì?"

Đây là câu sẽ được hỏi trong hầu hết các buổi phỏng vấn. Nhà tuyển dụng nhiều khi không hỏi điểm mạnh mà lại hỏi điểm yếu của ứng viên. Câu trả lời hoàn hảo cho trường hợp này khi khéo léo trả lời về điểm yếu nhưng thực chất lại đang nói về điểm mạnh của mình

"The weakess I struggled with was too careful and always required the perfection in work

"Điểm yếu nhất mà tôi phải đấu tranh là quá cẩn thẩn và luôn yêu cầu công việc được hoàn thành hoàn hảo."

3. "What are your long term goals?" "Các mục tiêu dài hạn của bạn là gì?"

Bạn hãy đưa ra mục tiêu rõ ràng và thận trọng thể hiện cái tôi cá nhân và sự tự tin.

"I would like to become a director or higher. This might be a little ambitious, but I know I'm smart, and I'm willing to work hard."
"Tôi muốn trở thành một giám đốc hoặc cao hơn. Điều này có thể là hơi tham vọng, nhưng tôi biết tôi thông minh, và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ."

"I've always loved to teach. I like to grow newer employees and help co-workers where ever I can. So in the future, I would love to be an instructor."
"Tôi luôn yêu thích việc giảng dạy. Tôi muốn gia tăng những nhân viên mới hơn và giúp đỡ các đồng nghiệp ở bất kỳ nơi nào mà tôi có thể. Vì vậy, trong tương lai, tôi muốn trở thành một giảng viên."

Chúc các bạn có buổi phỏng vấn xin việc thành công!

TIÊU ĐIỂM