Nghiên cứu và trao đổi chính sách

  Luật Ngân sách Nhà nước: Nâng cao vai trò của công tác tài chính - ngân sách

  Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) được thông qua ngày 16-12-2002 tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XI và có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004. Qua 9 năm thực hiện, Luật NSNN đã đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả quan trọng.   Một trong những kết quả nổi bật trong quá trình...

  Hội thảo và tọa đàm

  Hội thảo diễn biến giá cả, thị trường ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cho 6 tháng cuối năm 2012.

  Ngày 11/7/2012, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Tài chính - Học viện Tài chính đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Diễn biến giá cả, thị trường ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cho 6 tháng cuối năm 2012”.   Tham dự Hội thảo gồm có Bà Nguyễn Thị Thuý Nga – Phó Cục...

  Sách và giáo trình

  Sách tham khảo

  Tác giả: TS. Bùi Đường Nghiêu Nhà xuất bản tài chính Năm xuất bản: 2009   Tác giả: TS. Bùi Đường Nghiêu Nhà xuất bản tài chính Năm xuất bản: 2003 ...

  
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png