Hội thảo và tọa đàm

  Việt Nam đang trong quá trình tái cấu trúc toàn diện nền kinh tế nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong dài hạn, trong đó tái cấu trúc thị trường tài chính là một trọng tâm. Là một bộ phận quan trọng của thị trường tài chính, thị trường vốn Việt Nam đ ...
  Ngày 11/7/2012, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Tài chính - Học viện Tài chính đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Diễn biến giá cả, thị trường ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cho 6 tháng cuối năm 2012”.   Tham dự Hội thảo gồm có Bà Nguyễn Thị Thuý Nga – Ph&o ...
   
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png