Nghiên cứu và trao đổi chính sách

  Đánh giá thực trạng việc vận dụng mô hình PPP cho đầu tư xây dựng CSHT Việt Nam, nêu được kết quả thực hiện, chỉ ra các hạn chế và nguyên nhân các hạn chế để đưa ra các giải pháp thực tế.   1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu:   Hội nghị Trung ương 3 kh& ...
  Ngày 25/12/2013, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLGSBH), Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2013 và chương trình công tác năm 2014. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng ...
  Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Văn Hiếu tại Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 và triển khai chương trình công tác năm 2014 của Cục Quản lý Giá vừa được tổ chức sáng ngày 25/12/2013 tại trụ sở Bộ Tài chính. Hội nghị cũng tập trung thảo luận về c&ocir ...
  Theo ông Takehiko Nakao, Chủ tịch mới của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), mặc dù kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang hồi phục mạnh mẽ sau cuộc khủng khoảng toàn cầu, khu vực này vẫn cần đổi mới toàn diện và hội nhập hơn nữa để tăng trưởng ...
  Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) được thông qua ngày 16-12-2002 tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XI và có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004. Qua 9 năm thực hiện, Luật NSNN đã đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả quan trọng.   Một trong những kết quả nổi bật ...
   
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png