Tin sự kiện

THÔNG BÁO TUYỂN SINH


Được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt tại Quyết định số 2361/QĐ-BGDĐT ngày 08/7/2016, ngày 19/7/2016, Học viện Tài chính chính thức lưu hành Thông báo tuyển sinh Khóa I cho Chương trình Liên kết đào tạo (LKĐT) giữa Học viện với Trường Đại học Greenwich (UK) mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – viết tắt theo tiếng Anh là chương trình DDP) hệ chính quy năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau.

 

 

 

Click vào đây để download THÔNG BÁO TUYỂN SINH

View : 3029/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png