ACCA - BSc

Hiệp hội kế toán công chứng Anh - ACCA

ACCA là chữ viết tắt tiếng Anh của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (Association of Chartered Certified Accountants) ra đời năm 1904 tại Anh. Hàng năm, ACCA có một quy mô đào tạo đáng nể: hơn 400.000 học viên ở trên 170 nước trên toàn thế giới.

 

Năm 1988, ACCA và trường Đại học Oxford Brookes đã ký kết một văn bản đặc biệt và duy nhất liên kết độc quyền thiết lập chương trình đào tạo Kế toán quốc tế ACCA với chuyên ngành chuyên sâu là kế toán, kiểm toán và tư vấn tài chính.


/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png