Cử nhân thương mại

Chương trình cử nhân thương mại BCom

 

Được phép của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục & Đào tạo (Quyết định số 4254/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), Học viện Tài chính liên kết với Trường Đại học Victoria of Wellington (New Zealand) hợp tác đào tạo Cử nhân Thương mại (Bachelor of Commerce - BCOM) theo hình thức bán du học – giai đoạn đầu học tại Việt Nam, giai đoạn sau học tại New Zealand. Bằng tốt nghiệp do Đại học Victoria of Wellington cấp tại New Zealand.

 

 

 

BCOM là Bằng Cử nhân danh giá trong hệ thống giáo dục đại học của khối Thịnh vượng chung, Anh, Úc, New Zealand và toàn thế giới. Giá trị và đẳng cấp bằng BCOM đã nổi tiếng toàn cầu.

Chất lượng đào tạo BCOM tại Victoria University of Wellington được Hiệp hội quốc tế các trường kinh doanh tiên tiến – một cơ quan thẩm định chất lượng đào tạo Hoa Kỳ (AACSB -Association to Advanced Collegiate Schools of Business) thẩm định chất lượng và cấp chứng nhận...


/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png