Dual Degree Program - Hai bằng Đại học chính quy

Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân (Dual Degree Program – DDP)

Một chương trình đào tạo chính quy, đẳng cấp quốc tế, đặc biệt độc đáo, mang đậm tính hội nhập quốc tế là sản phẩm của Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) liên kết với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) đào tạo lục lượng lao động chất lượng cao cho nền kinh tế.

 

 

 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình này hoàn toàn đủ trình độ kiến thức lý thuyết và thực hành chuyên ngành tài chính kế toán bậc cử nhân, trình độ tiếng Anh từ 6.0 IELTS trở lên, được ACCA Global miễn thi 9 môn từ F1 - F9 trong khuôn khổ thi lấy chứng chỉ nghề kế toán, kiểm toán của ACCA và Viện Kế toán Công Chứng Vương quốc Anh và xứ Wales (ICAEW) cấp Chứng chỉ về Tài chính, Kế toán, và Kinh doanh CFAB (Certificate in Finance, Accounting and Business), sẵn sàng làm việc ở các khu vực Nhà nước và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 


/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png