Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư

Finance & Investment, MSc

Thạc sỹ Tài chính và đầu tư (Finance & Investment, MSc) là chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành tài chính và đầu tư liên kết giữa Trường Đại học Greeenwich (UK) với Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) thời gian 12 tháng, học ngoài giờ hành chính tại Việt Nam, bằng tốt nghiệp do trường Đại học Greenwich cấp.

Greenwich là một quận phía Đông Nam London nổi tiếng vì lịch sử hàng hải và vì chính cái tên Greenwich gắn liền với “kinh tuyến Greenwich”, “kinh tuyến gốc” hoặc “kinh tuyến 0” và “giờ GMT”. Nơi đây là trụ sở chính của một trong 50 trường đại học danh tiếng của Vương quốc Anh (và là một trong 10 trường đại học tốt nhất London) - Trường Đại học Greenwich.

Năm 2013, được phép của Bộ GD&ĐT Việt Nam, Trường Đại học Greenwich đã liên kết với Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) tổ chức chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính và Đầu tư (Finance & Investment, MSc).

 


/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png