Đào tạo liên kết
15-02-11 12:56:00

Chứng minh tài chính du học NewZealand


Em muốn đi học NewZealand, em có phải minh chứng về nguồn tài chính cho việc du học của mình không?

 

(IIFE) - Để được cấp visa sinh viên và giấy phép sinh viên, Bộ di trú yêu cầu bạn phải chứng tỏ bạn có khả năng chi trả cho chi phí sinh hoạt trong toàn bộ thời gian bạn ở New Zealand

 

Bằng chứng có thể bao gồm:

 

- Có đủ tiền ở New Zealand (với tên bạn hay người thay mặt cho bạn)

 

- Có người chịu trả tiền nhà ở và sinh hoạt phí cho bạn (phải chứng minh điều này trước khi bạn đi New Zealand)

 

- Được một người New Zealand tài trợ tiền nhà ở và sinh hoạt phí, hoặc

 

- Được một cơ quan của chính phủ ở New Zealand tài trợ qua chương trình hỗ trợ.

 

a, Yêu cầu đối với khóa học ngắn hơn 9 tháng:

 

Nếu bạn định học một khóa học ngắn hơn 9 tháng, bạn sẽ phải chứng tỏ bạn có đủ số tiền:

 

+ NZ$1000/ tháng trong toàn bộ thời gian lưu trú tại New Zealand.

 

+ NZ$400/tháng, nếu bạn đã trả hết tiền thuê nhà (bạn sẽ phải chứng tỏ điều này trước khi bạn sang New Zealand), hoặc Một bức thư từ cơ sở đào tạo của bạn nói rằng tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt phí đã bao gồm trọn gói trong tiền học phí mà bạn đã trả rồi

 

b, Yêu cầu đối với khóa học dài hơn 9 tháng:

 

Nếu khóa học của bạn dài hơn 9 tháng, bạn sẽ phải chứng tỏ rằng bạn có đủ số tiền:

 

+ NZ$10,000/năm để trang trải cho toàn bộ chi phí trong thời gian bạn ở New Zealand.

 

Bằng chứng của khoản tiền trên có thể để dưới dạng tiền mặt, séc du lịch, hối phiếu ngân hàng hoặc một thẻ tín dụng quốc tế có số tín dụng đủ đáp ứng nhu cầu về số tiền sinh sống và thuê nhà tại New Zealand.

View : 1066/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png