Giới thiệu
15-02-11 11:54:20

Chương trình học


Từ tháng 7/2014, Viện Đào tạo Quốc tế là đối tác chính thức của Hội đồng Anh tại Việt Nam.

 

Viện Đào tạo Quốc tế phối hợp với các giảng viên ưu tú của trường Đại học Hà Nội (Đại học Ngoại ngữ trước đây) để tổ chức các khóa học tiếng Anh cho sinh viên dự bị các chương trình liên kết quốc tế tại Viện.

 

Mục đích đào tạo tiếng Anh tại Viện Đào tạo Quốc tế là trang bị kiến thức lý thuyết và thực hành tiếng để sinh viên có đủ trình độ tiếng Anh theo học các chương trình liên kết đào tạo và thi lấy chứng chỉ IELTS quốc tế.

 

Các khóa đào tạo tiếng Anh tại Viện Đào tạo Quốc tế bao gồm:

 

Tiếng Anh cơ bản (General English)

 

Tiếng Anh nâng cao (IELTS Perparation | Luyện thi IELTS)

 

Tiếng Anh tăng cường (Pre-Master English Intensive Courses, PEIC). 

 

 

 

 

 

View : 2316/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png