Giới thiệu
15-02-10 08:26:51

Đẳng cấp và danh tiếng


BCOM là bằng cấp đã khẳng định được giá trị thương hiệu toàn cầu nổi tiếng thế giới.

 

Việc chương trình BCOM đào tạo tại Victoria University of Wellington được AACSB công nhận chất lượng đã góp phần khẳng định chất lượng và danh tiếng cho BCOM.

 

BCOM tại Victoria University of Wellington luôn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao và rất hấp dẫn vì chất lượng, uy tín và tính hiệu quả của nó.

 

Victoria University of Wellington là trường đại học danh tiếng số một của New Zealand nên bằng Cử nhân BCOM do Victoria University of Wellington cấp luôn có uy tín cao, được khẳng định về chất lượng và danh tiếng ở cả New Zealand và trên thế giới.

View : 1461/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png