Tiếng anh căn bản
15-02-11 12:22:45

General English


Geeneral English là đào tạo tiếng Anh cơ bản và tăng cường nhằm thúc đẩy phát triển trí tuệ cho sinh viên. Nội dung và phương pháp giảng dạy tập trung chủ yếu vào ngôn ngữ thực hành, khái niệm chính về lý thuyết tiếng và các kỹ năng học tập cần thiết để hỗ trợ thành công trong quá trình học tập bằng tiếng Anh.

 

Yêu cầu đầu vào:Tiếng Anh trình độ hết cấp Trung học phổ thông.

 

Chương trình phù hợp với: Học sinh dự định học các chương trình đào tạo cử nhân liên kết quốc tế.

 

Mục đích của chương trình:

 

- Củng cố tiếng Anh để đảm bảo yêu cầu đầu vào của chương trình học cử nhân liên kết quốc tế.

 

- Củng cố và phát triển kỹ năng ngôn ngữ học thuật phục vụ học tập cơ bản nền tảng.

 

- Tạo sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh cho mục đích học tập các môn học khác bằng ngôn ngữ này.

 

- Luyện phát âm chuẩn tự nhiên.

 

- Củng cố và phát triển kỹ năng nói, nghe hiểu, đọc hiểu và viết tiếng Anh.

 

- Sử dụng ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả và chính xác trong quá trình học tập nói chung.

 

- Luyện tập viết luận, thư điện tử, báo cáo... bằng tiếng Anh.

 

- Tăng cường vốn từ vựng cho công việc.

 

- Tham gia giải quyết vấn đề và ra quyết định thông qua các tình huống thực tế.

 

- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, thảo luận hội thảo và kỹ năng thuyết trình.

 

Kết cấu và thời lượng chương trình:

 

Chương trình gồm 3 cấp độ, 450 giờ học trên lớp gồm:

 

E1: Elementary

 

E2: Pre-Intermediate

 

E3: Intermediate

 

Mỗi cấp độ kéo dài 150 giờ, học trên lớp 3 giờ/ 1 buổi. Mỗi tuần học từ 5-8 buổi tùy theo từng cấp độ.

View : 1417/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png