Giới thiệu
16-06-29 10:09:59

Giới thiệu chương trình DDP


Một chương trình đào tạo chính quy, đẳng cấp quốc tế, đặc biệt độc đáo, mang đậm tính hội nhập quốc tế là sản phẩm của Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) liên kết với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) đào tạo lục lượng lao động chất lượng cao cho nền kinh tế.

 

Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) hợp tác với Trường Đại học Greenwich (London, UK) xây dựng một chương trình đào tạo cử nhân chính quy và cùng cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên tốt nghiệp, gọi là Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng tốt nghiệp (Dual Degree Program - DDP).

 

DDP là một chương trình liên kết quốc tế theo mô hình mới ở Việt Nam. Thông thường, các trường đại học trong nước hợp tác, liên kết với một hoặc nhiều trường đại học nước ngoài để đào tạo và cấp bằng của trường nước ngoài cho sinh viên tốt nghiệp, hoặc đào tạo một số năm đầu rồi gửi ra nước ngoài đào tạo những năm cuối để trường đại học nước ngoài cấp bằng tốt nghiệp, hoặc cả hai trường cùng ký trên một tấm bằng tốt nghiệp cấp cho sinh viên. Các mô hình này đã vận hành từ lâu ở nước ta. Tuy nhiên, mô hình một trường trong nước hợp tác với một trường nước ngoài xây dựng một chương trình đào tạo chính quy phù hợp và cấp 2 bằng đại học cho sinh viên tốt nghiệp thì đó là mô hình rất mới ở Việt Nam.

 

Muốn làm được điều đó, danh tiếng, bằng cấp của cả hai trường đều phải ở mức cao, được các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội công nhận; đặc biệt được ghi nhận bởi các nhà tuyển dụng, bởi thị trường lao động của hai nước; cả 2 trường đều phải hiểu biết kỹ về nội dung chương trình đào tạo của nhau, thống nhất được với nhau các môn học cũng như nội dung toàn bộ chương trình sẽ đào tạo. Cả hai bên đều phải nhận thức sâu sắc rằng chương trình sẽ gắn liền với danh tiếng của cả hai trường. Sinh viên ra trường phải đồng thời đạt chuẩn đầu ra của cả 2 phía để xứng đáng cùng được hai trường đại học danh tiếng của hai nước cấp 2 bằng tốt nghiệp đại học.

 

Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2 nước Việt Nam và Vương quốc Anh, Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) và Trường Đại học Greenwich đã liên kết cùng phát triển chương trình đào tạo chính quy cùng cấp bằng đại học. Chương trình này tuyển sinh chính thức từ tháng 9 năm 2016, mỗi năm một lần cùng đợt tuyển sinh đại học quốc gia.

 

Chương trình này (gọi tắt là chương trình DDP) mở tại Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) từ 2016 mở ra những cơ hội tuyệt vời cho thanh niên sinh viên Việt Nam tiếp cận và trải nghiệm môi trường đào tạo hiện đại của Vương quốc Anh, cơ hội cùng lúc đạt chuẩn đào tạo đại học của cả 2 nước Việt Nam và UK để được cấp cùng lúc 2 bằng đại học chính quy với chi phí tiết kiệm hơn rất nhiều so với đi du học toàn phần tại nước ngoài.

 

Việc thiết kế và vận hành chương trình liên kết đào tạo cùng công nhận bằng cấp đáp ứng một cách rộng rãi các nguyện vọng, nhu cầu của rất nhiều sinh viên Việt Nam, nhất là những người đang còn băn khoăn chọn lựa có đi du học hay không, đồng thời, phát huy thế mạnh của cả Trường Đại học Greenwich cũng như Học viện Tài chính, tăng cường danh tiếng của Học viện Tài chính và Trường Đại học Greenwich ở tầm quốc gia, khu vực và quốc tế.

 

IIFE

View : 2935/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png