Học phí - Học bổng
15-02-11 11:42:09

Học phí - Học bổng


Học phí chia 3 kỳ nộp, mỗi kỳ 65 triệu đồng, tổng cộng 195 triệu đồng toàn khóa (chưa bao gồm học phí học tiếng Anh tăng cường).

 

Viện sẽ dành những quà tặng đặc biệt dành cho những học viên đăng kí sớm nhất. 

View : 3892/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png