English Tips
19-08-09 09:27:16

Kinh nghiệm thi IELTS


Mục đích đào tạo tiếng Anh tại Viện Đào tạo Quốc tế là trang bị kiến thức lý thuyết và thực hành tiếng để sinh viên có đủ trình độ tiếng Anh theo học các chương trình liên kết đào tạo và thi lấy chứng chỉ IELTS quốc tế.

 

Các khóa đào tạo tiếng Anh tại Viện Đào tạo Quốc tế bao gồm:

 

Tiếng Anh cơ bản (General English)

 

Tiếng Anh nâng cao (IELTS Perparation | Luyện thi IELTS)

 

Tiếng Anh tăng cường (Pre-Master English Intensive Courses, PEIC).

 

Xem thêm clip tư vấn tại đây https://youtu.be/cD4dn-zRz6s

View : 537/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png