Sinh viên cần biết
15-12-30

Lịch nghỉ tết 2016


 

Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

 

V/v: Lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2016

           

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2016 như sau:

 

1. Tết Dương lịch: Các lớp nghỉ theo lịch chung từ 1/1/2016 đến hết 3/1/2016

 

2. Tết Âm lịch: Lịch nghỉ từng lớp như sau:

 

 

TT

Tên lớp

Lịch nghỉ

1

BSc

Từ Chủ nhật 31/1/2016 đến hết Chủ nhật 28/2/2016

2

BCom

Từ thứ Bảy 30/1/2016 đến hết Chủ nhật 21/2/2016

3

MSc

Từ thứ Bảy 30/1/2016 đến hết Chủ nhật 28/2/2016

 
 

           

Trân trọng./.

 

                                                                                                VIỆN TRƯỞNG

 

 

                                                     

View : 1023/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png