Tuyển sinh
19-06-19 15:49:47

Lịch trình tuyển sinh chương trình LKĐT mỗi bên cấp 01 Bằng Cử nhân DDP


Lịch trình tuyển sinh Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân giữa HVTC và Trường Đại học Greenwich (UK) năm 2019 cụ thể như bảng sau:

Ngày, tháng

Nội dung

Tháng 6/2019

Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân giữa HVTC và Trường Đại học Greenwich (UK) chính thức nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển từ tháng 6/2019.

Tháng 7/2019

Công bố kết quả xét tuyển thẳng học sinh giỏi THPT vào ngày Thứ 2 đầu tuần trong tháng 7/2019 (dự kiến vào ngày 01/7/2019; 08/7/2019; 15/7/2019; 23/7/2019; 30/7/2019).

 

Thời hạn xác nhận nhập học được xác định là trong phạm vi 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả xét tuyển.

Các trường hợp đã trúng tuyển nhưng không làm thủ tục xác nhận nhập học đúng hạn theo quy định sẽ được xác định là từ chối nhập học, số chỉ tiêu dôi ra được chuyển sang đợt xét tuyển tiếp theo.

Các trường hợp vì lý do khách quan không kịp làm thủ tục nhập học đúng hạn theo quy định và có minh chứng sẽ được Hội đồng xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể trên cơ sở minh chứng thực tế và số chỉ tiêu còn lại của chương trình DDP.

 

Tiếp nhận sinh viên trúng tuyển theo phương thức TUYỂN THẲNG và XÉT TUYỂN THẲNG HỌC SINH GIỎI nhập học vào Chương trình DDP.

 

Khai giảng đợt 1, chương trình giáo dục quốc phòng (Sơn Tây – Hà Nội) dự kiến ngày 12/8/2019.

Từ 15/7/2019

Tiếp tục nhận hồ sơ, xét tuyển, làm thủ tục nhập học đợt xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2019 và các đợt bổ sung

 

Các thí sinh đăng ký xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2019 bổ sung giấy báo điểm để hoàn thiện hồ sơ ĐKXT theo điểm thi.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

Công bố kết quả trúng tuyển dựa theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019

 

Thí sinh nhận được Giấy báo trúng tuyển phải làm thủ tục xác nhận nhập học đúng theo quy định trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng tuyển. Quá thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học theo quy định sẽ được xác định là từ chối nhập học, số chỉ tiêu dư ra được chuyển sang các đợt xét tuyển sinh tiếp theo.

Trường hợp vì lý do khách quan không kịp làm thủ tục nhập học đúng hạn theo quy định và có minh chứng sẽ được Hội đồng xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể trên cơ sở minh chứng thực tế và số chỉ tiêu còn lại của chương trình DDP.

 

Tiếp nhận thí sinh trúng tuyển nhập học vào chương trình LKĐT cấp 2 bằng đại học DDP tại Viện ĐTQT – Học viện Tài chính theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

Tiếp nhận hồ sơ, xét tuyển, làm thủ tục nhập học các đợt xét tuyển bổ sung

 

Khai giảng đợt 2, chương trình giáo dục quốc phòng (Sơn Tây – Hà Nội) dự kiến ngày 26/8/2019.

Từ 09/9 đến 15/9/2019

Tuần lễ Khai giảng chính thức khóa 4 chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng cử nhân DDP

 

View : 645/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png