Giới thiệu
15-02-11 11:16:14

Lợi ích khi theo học chương trình


Được học chương trình chính gốc. Chương trình đào tạo do Trường Đại học Greenwich cấp phiên bản chính và được cập nhật hàng năm theo quyết định của Hội đồng Trường Đại học Greenwich.

 

Được khai thác nguồn tài nguyên khoa học trực tuyến 24/7 của trường đại học Greenwich. Học viên tham gia chương trình sẽ được cấp quyền truy cập vào thư viện điện tử của trường để khai thác sách, báo, giáo trình, tài liệu học tập và các nguồn tài nguyên trực tuyến khác, kể cả phương pháp và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của Trường Đại học Greenwich.

 

Đây là cơ hội rất tốt để giúp học viên tiết kiệm thời gian và chi phí nhưng lại có được khả năng tiếp cận, khai thác nguồn tài nguyên khoa học trực tuyến khổng lồ để nâng cao trình độ, năng lực của mình bất kỳ ở đâu, bất kỳ khi nào.

 

Đại học Greenwich và HVTC phối hợp xây dựng vận hành thư viện điện tử và quản lý chương trình qua các phần mềm máy tính/interrnet thích hợp tại phòng máy của Viện ĐTQT - HVTC nhằm giúp học viên truy nhập hệ thống cơ sở dữ liệu, thư viện điện tử và tiện ích học tập nghiên cứu của Trường Đại học Greenwich.

 

Mở mang kiến thức chuyên môn.

 

Hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp.

 

Được trang bị phương pháp nghiên cứu, học tập khoa học.

 

Không xa rời vị trí việc làm. Thời gian đào tạo được thực hiện ngoài giờ và cuối tuần. Chương trình học được bố trí linh hoạt thích hợp với cán bộ đang chiếm giữ các vị trí công nhất định tại các cơ quan, doanh nghiệp.

 

Cơ hội thăng tiến rõ ràng sau tốt nghiệp.

 

Cơ hội hiện thực hóa tri thức thành tiền bạc.

 

Được chăm sóc chu đáo, được quản lý chuyên nghiệp, được tiếp xúc trực tuyến với giảng viên 24/7 để trao đổi, giải đáp các vấn đề chuyên môn phục vụ học tập và nghiên cứu.

View : 2078/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png