Giới thiệu
15-02-11 11:18:38

Mục tiêu đào tạo


Theo học chương trình này, học viên sẽ được trang bị những kiến thức lý luận, kỹ năng phân tích, kỹ năng sử dụng các công cụ định lượng để phát triển nghề nghiệp, thăng tiến, tiến bộ trong các lĩnh vực đầu tư tài chính, chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, phân tích tài chính, quản lý rủi ro, tư vấn quản lý và kinh doanh tài chính.

 

 

Chương trình rất phù hợp với những người mong muốn được nâng cao trình độ kiến thức học thuật và muốn được bổ sung, hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh tài chính, chứng khoán và ngân hàng. Đặc biệt phù hợp với những người mong muốn định hướng sự nghiệp trong ngành tài chính và muốn trở thành các chuyên gia lành nghề trong giới đầu tư tài chính, ngân hàng, chứng khoán.

 

Kết thúc khóa học, sinh viên có đủ khả năng:

 

-        Trở thành nhà phân tích lành nghề về tài chính và đầu tư tài chính, chứng khoán.

 

-        Phát triển cách suy nghĩ, lối tư duy có tính phản xạ,óc phán đoán,phân tích đánh giá để tiếp cận với các vấn đề thực tiễn diễn ra tại các thị trường tài chính, chứng khoán Việt Nam và thế giới.

 

-        Xây dựng nền tảng lý thuyết căn bản và bền vững về tài chính và đầu tư tài chính.

 

-        Tăng cường khả năng sử dụng các công cụ phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư tài chính.

 

-        Cải thiện kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao khả năng và cách thức ứng dụng các khái niệm lý thuyết quan trọng vào thực tiễn phân tích kinh doanh và đầu tư tài chính.

 

-        Chương trình đào tạo sẽ truyền tải đồng thời cả kỹ năng nhà nghề về đầu tư tài chính cùng với một nền tảng lý thuyết vững chắc về tài chính và đầu tư tài chính, chứng khoán cho sinh viên.

 

-        Chương trình cũng sẽ trang bị những kiến thức cơ bản hỗ trợ đắc lực giúp các sinh viên vượt qua các kì thi CFA cấp 1 & 2.

 

CFA - Chartered Financial Analyst– là một chứng chỉ phân tích tài chính chuyên nghiệp củagiới đầu tư chứng khoán, quản lý rủi ro, quản lý tài chính và ngân hàng, cho phép đánh giá năng lực, tính chuyên nghiệp cũng như đạo đức nghề nghiệp của người sở hữu nó. Chứng chỉ do Hiệp hội CFA Mỹ cấp và được công nhận rộng rãi trên thế giới.

View : 1866/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png