English Tips
19-05-19 14:57:40

Phân biệt for và since


15 câu trắc nghiệm ngắn gọn dưới đây sẽ giúp người học phân biệt được cách sử dụng hai giới từ này.

Since: mang nghĩa "kể từ" hay "từ lúc", tính từ một thời điểm trong quá khứ tới hiện tại. "Since" thường được dùng với thì hiện tại (perfect tense) và thường là hiện tại hoàn thành (present perfect). Ví dụ: How long have you studied English? (Bạn học tiếng Anh được bao lâu rồi?). Nếu bạn bắt đầu học tiếng Anh từ cách đây hai năm và hiện giờ vẫn còn học, câu trả lời sẽ là: "I have studied English for two years (Tôi học tiếng Anh được khoảng 2 năm)

For (khoảng): dùng "for" khi muốn tả một thời gian nhưng không cần thiết nói rõ bắt đầu hay chấm dứt khi nào ở quá khứ. Ví dụ: My friends will be staying with me for two weeks (Những người bạn của tôi sẽ ở lại chơi trong hai tuần). Người học cũng có thể dùng "for" với thì hiện tại hoàn thành (present perfect). Ví dụ: They have been married for 20 years (Họ kết hôn khoảng 20 năm rồi).

[Caption]

Ảnh: t3lm.

 

 

View : 901/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png