Sinh viên cần biết
15-02-10 23:53:06

Quy định về những điều không được làm


1.Không sử dụng các thiết bị điện tử nghe nhìn (điện thoại, máy tính, radio, máy nghe nhạc,…) trong lớp học; chỉ bật máy khi giáo viên yêu cầu.

2.Không mang đồ ăn, đồ uống có cồn vào lớp học (trừ nước lọc).

3.Không tụ tập gây mất trật tự công cộng trước cổng trường và nơi công cộng.

4.Không gây rối trật tự, kích động đánh nhau, đánh nhau, gây mắt an ninh trong Viện, Học viện và nơi công cộng.

5.Không lưu hành, chia sẻ, truyền bá, sử dụng các ấn phẩm độc hại, đồi trụy, phản động.

6.Không mang vũ khí, chất gây cháy nổ và bất kỳ hung khí nào có thể gây thương tích cho người khác.

7.Nghiêm cấm các hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của Viện, Học viện và các sinh viên khác.

8.Nghiêm cấm các hành vi trộm cắp, phá hoại tài sản chung, xả rác bừa bãi, viết vẽ lên tường, bàn ghế hoặc những vật dụng công cộng tại nơi học tập.

9.Không nói xấu, kích động chia rẽ, gây mất đoàn kết trong lớp, trường.

10.Nghiêm cấm đưa thông tin không lành mạnh lên mạng.

Tất cả các trường hợp vi phạm tùy theo mức độ nặng, nhẹ sẽ bị xử lý bằng các hình thức như nhắc nhở, cảnh cáo, đuổi học…theo quy định.

View : 894/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png