Đào tạo liên kết
15-02-11 12:51:56

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể ở lại New Zealand làm việc?


Vui lòng cho em biết du học New Zeland sau khi tốt nghiệp có thể được ở lại sống và làm việc?

 

(IIFE) - Sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp Đại học hoặc các khóa học mà có thể đạt điểm trong Chương trình di trú theo khả năng (Skill migrant category) có thể đăng ký giấy phép ở lại làm việc trong thời gian 12 tháng. Chồng hoặc vợ của sinh viên nếu đi cùng, được phép đăng ký làm việc trong thời gian sinh viên theo học tại New Zealand

 

  • Được ở lại 1 năm làm việc tại NZ, nếu đủ điều kiện thì có thể xin được hợp đồng lao động dài hạn. NZ cũng có chính sách định cư dành cho các đối tượng đủ tiêu chuẩn.

 

  • Cơ hội làm việc tại tất cả các nước phát triển khác
View : 961/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png