Tuyển sinh
19-08-16 16:38:13

Sổ tay thông tin cơ bản DDP


Hệ đào tạo chính quy DDP mỗi bên cấp một bằng đại học là hệ đào tạo quốc tế, chính quy, tập trung, 4 năm của Học viện Tài chính hợp tác với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh). Khi tốt nghiệp, sinh viên DDP được Học viện Tài chính cấp bằng Cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng (chính quy) và Trường Đại học Greenwich cấp bằng Bachelor of Art in Accounting & Finance (chính quy). Do đó, DDP còn được gọi là hệ chính quy 2 bằng đại học hoặc hệ chính quy song bằng tài chính.

 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên còn được Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA Global) miễn thi 9 môn từ F1-F9trong khuôn khổ thi lấy chứng chỉ nghề Kế toán, Kiểm toán của ACCA. Việc ACCA công nhận chất lượng đào tạo, cho miễn thi là những bảo đảm chất lượng, đẳng cấp, danh tiếng của chương trình, tạo thuận lợi nghề nghiệp cho sinh viên khi ra trường. Với 2 tấm bằng cử nhân của 2 Trường Đại học danh giá và  chứng nhận miễn thi 9 môn F của ACCA các sinh viên sẽ tự tin làm việc tại khắp nơi trên thế giới. Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc luôn rộng mở chào đón các tân Cử nhân.

 

Thông tin chi tiết xem thêm tại:

Sổ tay cơ bản DDP - MSC - IIFE

https://www.flipsnack.com/67889FB9E8C/1-s-tay-th-ng-tin-c-b-n-ddp-msc-iife.html

View : 1097/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png