Tin sự kiện

  Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) nhận hồ sơ xét tuyển thẳng khóa 4 chương trình LKĐT cấp 2 Bằng Đại học chính quy DDP. Chương trình được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 2361/QĐ-BGDĐT đồng ý cho phép Học viện Tài ch&iacut ...
  Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh khóa 10 chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (Master of Science in Finance & Investment - MSc), được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo Quyết định số 5122/QĐ-BGDĐT ngày 04/11/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ...
  Nối tiếp thành công tuyển sinh đợt 1, Khóa 1, Chương trình LKĐT cấp hai (02) bằng đại học chính quy (khai giảng đợt 1 ngày 12/8/2016), Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào Chương trình LKĐT cấp hai (02) bằng đại học ch ...
  Được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt tại Quyết định số 2361/QĐ-BGDĐT ngày 08/7/2016, ngày 19/7/2016, Học viện Tài chính chính thức lưu hành Thông báo tuyển sinh Khóa I cho Chương trình Liên kết đào tạo (LKĐT) giữa Học viện với Trường Đại học Greenwich (UK) mỗi bên cấp một Bằng Cử n ...
  THÔNG BÁO     Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT vào Chương trình LKĐT cấp hai (02) Bằng Cử nhân (Dual Degree ...
  Được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép, Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân (Dual Degree Program – DDP). Đây là sản phẩm đào tạo chính quy, đẳng cấp quốc tế, đặc biệt độc đáo, mang đậm tín ...
  Bạn muốn học ngành Tài chính  - Ngân hàng   Bạn muốn đi du học với chi phí tiết kiệm   Bạn băn khoăn về cơ hội nghề nghiệp khi ra trường     Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân (Dual ...
  
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png