Tiêu điểm giáo dục
18-09-07 02:31:02

Be the best - DDP


Chùm ảnh sinh viên DDP3 trẻ trung trong mẫu áo đồng phục "Be the Best - DDP" và cũng là lần đầu tiên các tân sinh viên DDP3 được gặp và nghe Thày Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế nói chuyện.

 

 

 

 

Viện Đào tạo quốc tế

View : 253/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png