Tin tổng hợp
18-07-12 01:24:12

Bộ Giáo dục công bố phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018


Chiều 117/, Bộ GD-ĐT đã công bố phân tích phổ điểm thi các môn - bài thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

 

Bấm to vào hình dưới đây xem thông tin chi tiết

Bộ Giáo dục công bố phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018
Phổ điểm môn toán thi THPT quốc gia 2018
Bộ Giáo dục công bố phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm môn Ngữ văn thi THPT quốc gia 2018
Bộ Giáo dục công bố phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018
Phổ điểm môn Tiếng Anh thi THPT quốc gia 2018
Bộ Giáo dục công bố phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018
 
Bộ Giáo dục công bố phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018
 
Bộ Giáo dục công bố phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018
 
Bộ Giáo dục công bố phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018

 

Bộ Giáo dục công bố phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018
 
Bộ Giáo dục công bố phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018
Hơn nửa bài thi môn Hóa học THPT quốc gia 2018 có điểm dưới trung bình
Bộ Giáo dục công bố phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018
So sánh mức điểm trung bình của từng môn - bài thi trong 3 kỳ thi THPT quốc gia 2016, 2017 và 2018. Đồ họa: Vũ Dung

 

View : 240/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png