Tiêu điểm giáo dục
18-04-18 09:27:39

Cách tính điểm xét tuyển thẳng học sinh giỏi vào Chương trình 2 Bằng Đại học


Cách tính điểm xét tuyển thẳng học sinh giỏi

Xét tuyển thẳng học sinh giỏi đồng thời xét kết quả học tập 3 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + ĐƯT (nếu có)

  • Điểm môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTC cả năm lớp 12 Môn 1)/3;
  • Điểm môn 2 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTC cả năm lớp 12 Môn 2)/3;
  • Điểm môn 3 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTC cả năm lớp 12 Môn 3)/3.

(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển, ĐTB: Điểm trung bình, ĐƯT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành).

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A, là học sinh một trường THPT tại Hà Nội, đăng ký xét tuyển thẳng theo tổ hợp A0 (Toán - Lý - Hóa).

Điểm xét tuyển của thí sinh Nguyễn Văn A được tính như sau:

  • Điểm môn Toán = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn Toán + ĐTB cả năm lớp 11 Môn Toán + ĐTB cả năm lớp 12 Môn Toán)/3;
  • Điểm môn Lý = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn Lý  + ĐTB cả năm lớp 11 Môn Lý  + ĐTB cả năm lớp 12 Môn Lý)/3;
  • Điểm môn Hóa = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn Hóa  + ĐTB cả năm lớp 11 Môn Hóa  + ĐTB cả năm lớp 12 Môn Hóa )/3

Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Lý + Điểm môn Hóa + ĐƯT (nếu có)

Các thí sinh đủ điều kiện đăng ký XTTHSG nộp hồ sơ đăng ký XTTHSG vào Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân giữa HVTC và Trường Đại học Greenwich được tính điểm XTTHSG theo cách tính như trên và xét thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu nêu trên.

Điểm XTTHSG được lấy đến hai (02) chữ số thập phân.

Trường hợp hồ sơ đăng ký XTTHSG có nhiều hơn số lượng chỉ tiêu được duyệt thì các hồ sơ ở cuối danh sách đang chờ xét tuyển sẽ được xét theo tiêu chí phụ như sau:

  • Xét theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.
  • Các hồ sơ cùng hạng có thành tích học tập môn Toán đối với tổ hợp A00, A01; Tiếng Anh đối với tổ hợp D01 cao hơn sẽ được xếp hạng ưu tiên hơn.
  • Các hồ sơ cùng hạng có Chứng chỉ quốc tế về trình độ tiếng Anh IELTS 5.5 (hoặc TOEFL ITP 550, hoặc TOEFL iBT 55 trở lên) sẽ được xếp hạng ưu tiên hơn.

Viện Đào tạo quốc tế

View : 290/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png